Zámeček Bellevue (nepřístupný)

Žďár 29411
Lovecký zámeček Bellevue, zvaný také Belvín či Velbín, nechal vystavět Karel Alain Rohan po roce 1820, poté co koupil svijanské panství.

Zámeček, který byl později upraven na myslivnu, se nachází na vyvýšenině v Žehrovské oboře, při silnici ze Žehrova na Dobšín.

Jedná se o jednopatrovou stavbu s obdélníkovým půdorysem obdélníkového tvaru, jejíž dominantou je střední rizalit s trojúhelníkovým štítem se znakem Rohanů. Podle samotného názvu zámku lze soudit, že objekt měl sloužit jako vyhlídkové sídlo (Beille vue – vyhlídka). Rohanové využívali zámeček jen občasně a nepříliš dlouhou dobu. Po čase jej dali k dispozici své lesní správě a sloužil jako myslivna.

V blízkosti myslivny se nalézá mohyla, která pochází zřejmě z doby bronzové. U silnice v oboře můžeme ještě dnes najít opevnění s dělostřeleckým bastionem z prusko-rakouské války v roce 1866. Vlastní objekt je dnes účelově využíván a vstup do něj je značně omezený. 

toplist